Chào mừng quý vị đến với website của trường tiểu học Nam Quang

lịch tuần 37

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 9/5 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - HT Đi học từ 9/5 – 14/5 - Lên lớp - HT đi KĐCL tại huyện Nghĩa Hưng - GIÁM HIỆU BA 10/5 - Kiểm tra cuối năm - Đón đoàn thanh tra huyện Nam Trực - Kiểm tra cuối năm -...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU HAI 2/5 Nghỉ bù 30/4 – 1/5 - Nghỉ bù 30/4 – 1/5 BA 3/5 - Nghỉ bù 30/4 – 1/5 - Nghỉ bù 30/4 – 1/5 TƯ 4/5 - Lên lớp - HT duyệt HS chuẩn 2 tại PGD - SHCM NĂM 5/5...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU HAI 25/4 - Chào cờ, kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - Lên lớp BA 26/4 - Lên lớp - Lên lớp TƯ 27/4 - Lên lớp - PGD về kiểm tra hồ sơ chuẩn 2 NĂM 28/4 - ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU HAI 18/4 - Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương BA 19/4 - Lên lớp - Lên lớp - Ht lấy đề thi lớp 5 tại PGD TƯ 20/4 - Lên lớp - Thi ks lớp 5 - Chấm Thi:...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 11/4 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - HT đi học từ 11/4 đến 15/4 - Lên lớp - Hiệu phó BA 12/4 - Lên lớp - Lên lớp - Hiệu phó TƯ 13/4 - Lên lớp - SHCM - Hiệu phó NĂM 14/4 -...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 4/4 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - Lên lớp - Hiệu phó - Hiệu trưởng BA 5/4 - Lên lớp - Đón đoàn kiểm tra nội bộ PGD Nam Trực - Đoàn kiểm tra rút kinh nghiệm - Hiệu phó - Hiệu trưởng TƯ 6/4 - Lên lớp -...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 28/3 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - HT đi học từ 28/3 đến 2/4 - Lên lớp - Hiệu phó BA 29/3 - Lên lớp - Lên lớp - Hiệu phó TƯ 30/3 - Lên lớp - SHCM - Hiệu phó NĂM 31/3 - ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 21/3 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó BA 22/3 - Lên lớp - Nộp danh sách lớp 5 , danh sách coi chấm khảo sát tại Nam Đào - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó TƯ 23/3 - Lên...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 14/3 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó BA 15/3 - Lên lớp - Lên lớp - HT họp tại phòng GD - Hiệu phó TƯ 16/3 - Lên lớp - Nộp danh sách hiến máu nhân đạo ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 7/3 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó BA 8/3 - Lên lớp - kỷ niệm ngày 8-3 - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó TƯ 9/3 - Lên lớp - HT duyệt KHPT năm học 2016 – 2017 -...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 29/2 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó BA 1/3 - Lên lớp - 8 giờ nhận tài liệu tại PGD (Đ/c Hương) - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó TƯ 2/3 - Lên lớp - 8h: Đ/c Khánh...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 22/2 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó BA 23/2 - Lên lớp - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó TƯ 24/2 - ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 15/2 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó BA 16/2 - Lên lớp - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó TƯ 17/2 - ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 1/2 - Lên lớp - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó BA 2/2 - Lên lớp - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó TƯ 3/2 ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 25/1 Nghỉ rét đậm Nghỉ rét đậm - Hiệu trưởng BA 26/1 Nghỉ rét đậm Nghỉ rét đậm - Hiệu trưởng TƯ 27/1 - Lên lớp - SHCM - Hiệu trưởng - Hiệu phó NĂM ...

LỊCH CÔNG TÁC 22

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 18/1 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - Chuẩn bị hồ sơ KĐCL (Đ/c : Tám , Dũng ) - Lên lớp - Chuẩn bị hồ sơ KĐCL(Đ/c : Tám Dũng ) - Hiệu trưởng - Hiệu phó BA 19/1 - Lên lớp -...

LỊCH TUẦN 21

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 11/1 - Chào cờ - Kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó BA 12/1 - Lên lớp - Lên lớp - Hiệu trưởng - Hiệu phó TƯ 13/1 - Tham gia giao lưu phát triển năng lực học sinh “ Người...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU LỊCH TRỰC HAI 4/1 - Hiệu trưởng đi học lớp trung cấp chính trị từ 4 tháng 1 đến 8 tháng 1. - Chào cờ, kí duyệt giáo án - Lên lớp - Giao ban - Tổng hợp số liệu Báo cáo chất lượng cuối kỳ 1 và EQMS ( Đ/c: Tám , Dũng). - Lên lớp - Tổng hợp số liệu Báo cáo chất lượng cuối kỳ 1...