Chào mừng quý vị đến với website của trường tiểu học Nam Quang

Nhà trường hoàn thành cải tạo lại 3 phòng chức năng

11461381 Nhà trường hoàn thành cải tạo lại 3 phòng chức năng: Y tế học đường, hỗ trợ trẻ khuyết tật, thiết bị để đón trường chuẩn quốc gia mức độ II vào cuối năm học 2015-2016 .. ...

Nhà trường đang cải tạo lại 3 phòng chức năng

11459386 Nhà trường đang cải tạo lại 3 phòng chức năng: Y tế học đường, hỗ trợ trẻ khuyết tật, thiết bị để đón trường chuẩn quốc gia mức độ II vào cuối năm học 2015-2016 ...

Ngày 29/12/2015 tổ chức kiểm tra cuối HKI cho học sinh từ khối 1 - khối 5

11457565 tổ chức nghiêm túc công bằng,không xảy ra vấn đề gì ...

Tổ chức cho học sinh thi giải toán trên mạng cấp trường vòng 10

11444437 Tổ chức và coi thi nghiêm túc khách quan cho học sinh khối 3,4,5 ...